De Witte Raaf

Bij de Witte Raaf staan ontmoeting en verbinding centraal. Rust, ruimte en authenticiteit behoren tot de kernwaarde waarmee geprobeerd word de omgeving op cultureel, maatschappelijk en geestelijk gebied te verrijken. De witte Raaf biedt een veilige plek waar ruimte is voor ieders verhaal en de mogelijkheid dit verhaal te vertellen. Het vertellen van je verhaal leidt tot een bewuste eigen identiteitsontwikkeling. Dit stelt je in staat om betekenisvolle contacten met de ander en de maatschappij aan te gaan en te onderhouden. Vanuit creativiteit, waarbij inspiratie, passie en bezieling de basis vormen, wil de Witte Raaf bovenstaande vorm geven en de dialoog tussen mensen op gang brengen.

De Witte Raaf nodigt mensen uit om mee te denken en vorm te geven aan deze visie en missie.

Hiermee ondersteunt de Witte Raaf ook de sociale structuurvisie van de gemeente Rucphen namelijk; werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant, waarbij creativiteit, het aangaan van relaties en het leggen van verbanden tussen burgers gestimuleerd dient te worden.